Specijalistički studij

Sveučilišni specijalistički studij Poduzetništvo

Studij je namijenjen svima koji:

  • žele steći nova znanja i vještine nužne za nošenje s globalnim promjenama u okruženju, te za pokretanje i upravljanje poslovnim pothvatima
  • žele unaprijediti svoj poduzetnički potencijal
  • žele biti proaktivni i kreativni timski igrači
  • žele razviti poslovne kontakte
  • žele pokrenuti vlastiti posao

Uvjeti upisa na studij

Pravo prijave za upis u I. godinu sveučilišnog specijalističkog studija imaju pristupnici koji imaju završen:

  • diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja Društvenih znanosti, polje ekonomija
  • dodiplomski sveučilišni studij po studijskom sustavu prije 2005. godine iz područja Društvenih znanosti, polje ekonomija
  • diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij koji nije u području Društvenih znanosti, polje ekonomija, uz obvezu polaganja razlikovnih ispita
  • dodiplomski sveučilišni studij po studijskom sustavu prije 2005. godine koji nije u području Društvenih znanosti, polje ekonomija, uz obvezu polaganja razlikovnih ispita

Osobe koje su završile studij u inozemstvu moraju proći proceduru akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije

Preuzmite brošuru – program studija

Potrebna dokumentacija

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

Znanja i vještine stečene na sveučilišnom specijalističkom studiju PODUZETNIŠTVO omogućavaju razvoj poduzetničkog kapaciteta na razini pojedinca (proaktivnog odnosa prema promjenama, kreativno i inovativno ponašanje u identifikaciji problema i traženju rješenja), a time doprinose i jačanju institucionalnog poduzetničkog kapaciteta i konkurentnosti.

Akademski naziv koji se stječe nakon završetka studija

Završetkom ovog studija stječe se naziv – specijalist/specijalistica poduzetništva (spec.oec.).

Trajanje studija: 3 semestra; ECTS: 90