Doktorski studij

Međusveučilišni interdisciplinarni doktorski studij PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST

Uvjeti upisa na studij

  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u području društvenih znanosti, polje: ekonomija ili pravo
  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij koji nije u području društvenih znanosti (polje: ekonomija ili pravo) uz obvezu polaganja razlikovnih ispita
  • završen dodiplomski sveučilišni studij po studijskom sustavu prije 2005. godine u području društvenih znanosti, polje: ekonomija ili pravo
  • završen dodiplomski sveučilišni studij po studijskom sustavu prije 2005. koji nije u području društvenih znanosti (polje: ekonomija ili pravo) uz obvezu polaganja razlikovnih ispita
  • završen poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij u području društvenih znanosti

Preuzmite:

Brošura – doktorski studij

 

Kriteriji odabira polaznika
Odabir polaznika vrši se prema visini prosjeka ocjena na diplomskom studiju, motivacijskog eseja, postojećim istraživačkim i znanstvenim referencama, te preporuci potencijalnog savjetnika/voditelja istraživačkog rada. Pristupnici moraju vladati engleskim jezikom.

Prijave:
Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno uz naznaku: Prijava za upis na poslijediplomski doktorski studij „Poduzetništvo i inovativnost“, na adresu:

Ekonomski fakultet u Osijeku
Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek

Prijava mora sadržavati:

1. popunjeni obrazac prijave (dostupan OVDJE)
2. životopis
3. dokaz o državljanstvu
4. ovjerena preslika diplome o završenom studiju
5. ovjeren prijepis ocjena odnosno dopunska isprava o studiju
6. preporuka jednog sveučilišnog profesora, ukoliko je prosjek ocjena niži od 3,51
7. dvije fotografije (4 x 6 cm)
8. pristupnici koji su u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u suradničkom zvanju asistenata obvezni su priložiti ugovor o radu
9. motivacijski esej (jedna stranica teksta)
10. ukoliko školarinu plaća poslodavac, potrebna je ovjerena potvrda poslodavca o plaćanju školarine pristupniku
11. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja (dostupan na web adresi efos.unios.hr)

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija
Doktor/doktorica znanosti (dr. sc. socio.) u području društvenih znanosti

Trajanje studija: 6 semestara, 3 godine

ECTS: 180