Vizija i misija

Sada kad znamo da možemo, hoćemo i više

Želimo razviti Međunarodni centar za poduzetničke studije, čija je misija:

 • kreirati međunarodno intelektualno žarište za razvoj poduzetničke kulture;
 • osigurati mehanizam za razvijanje intelektualnog vlasništva koje se odnosi na najbolju praksu u podržavanju razvoja malih i srednjih poduzeća;
 • promovirati neovisne poduzetničke pothvate u društvu i status poduzeća kojima upravljaju vlasnici

Mi možemo postati upravo to što ne postoji nigdje u svijetu, Međunarodni centar za poduzetničke studije, fokusiran na mala i srednja poduzeća.

Zašto u Hrvatskoj, tranzicijskoj zemlji?

Problemi Hrvatske kao tranzicijske zemlje ujedno su i izazovi za obrazovni sistem. Jer:

 • procesi privatizacije i restrukturiranja uglavnom nisu stvorili razvojne prilike za neovisne poduzetničke pothvate;
 • razvoj podupiruće okoline, uglavnom temeljen na iskustvima zapadnih zemalja, u velikoj je mjeri još uvijek nezadovoljavajući;
 • poduzetnička baza još uvijek je slaba, posebno u dijelu srednjih poduzeća;
 • poduzetnikom se postaje zbog nužde, a ne zbog uočene poslovne prilike;
 • glas poduzetnika u javnosti još uvijek se nedovoljno čuje;
 • modeli poslovnog obrazovanja, nejčešće “veleprodajni” paket u obliku standardnog “MBA” programa prenesen iz razvijenog svijeta, ne zadovoljavaju lokalne razvojne potrebe niti potrebe za osnaživanjem za vlastiti razvoj.

Iskustvo s osječkim poslijediplomskim studijem iz poduzetništva pokazalo je da većina tih problema predstavlja okvir u kojem se uspješno može razviti edukativni program koji odgovara potrebama poduzetnika i onih koji to žele postati.

Zašto baš u Osijeku?

Živeći godinama na rubu kaosa, vrlo smo ponosni na projekte kojima smo se borili protiv entropije okoline, a čija sinergija se počinje oslobađati. Znamo koliko toga još treba učiniti, ali više nismo na početku:

 • Imamo jaku bazu ideja.
 • Imamo jedinstveno iskustvo s pet generacija poslijediplomskih studenata.
 • Imamo dobru bazu nastavnika, koju širimo uključivanjem najboljih završenih studenata poslijediplomskog studija, te poduzetnika.
 • Postali smo prepoznatljivi po programu iz poduzetništva izvan osječkih okvira (2002. i 2004. godine upisali smo dvije generacije studenata u Istri, zapadnom dijelu Hrvatske, a u 2003./04. godini u Osijeku se se upisalo devet studenata iz Makedonije).
 • Interes za projekt poslijediplomskog studija iz poduzetništva pokazuju i drugi, kao na primjer Kathryne i David Moore iz New Yorka, koji su donirali 25.000 USD za eksperimentalni fond studentskih kredita.