Volonterski program

Ideja o pokretanju Volonterskog programa u nama je tinjala dugi niz godina jer oduvijek smatramo da se sustav vrijednosti koje bi pojedinac trebao posjedovati može i treba razviti kroz sustav obrazovanja. Sveučilišta, uz nastavni i istraživački program, svoju djelatnost trebaju temeljiti i na interakciji sa zajednicom i obvezi da razvije društvenu odgovornost studenata koji će djelovati proaktivno kako bi doprinijeli razvoju osobnih vještina, odgovornije donosili odluke, odgovorili na izazove u društvu i osigurali sebi bolju pripremu za tržište rada. Često puta fakulteti smatraju da su mnogi aspekti društvene odgovornosti stvar osobnog odabira, a ne podijeljena odgovornost profesora, institucije i studenata što ovim programom nastojimo promijeniti. Američka sveučilišta, s druge strane, na sve moguće načine potiču studente na volonterski rad omogućavajući im, kroz djelotvornu suradnju s lokalnom upravom i poslovnim sektorom, društveno odgovoran angažman u svojoj zajednici. Za razliku od američkih studenata, gdje je više od 50% studenata uključeno u volontersku aktivnost (što poslovni sektor vrednuje kao značajnu prednost pri zapošljavanju), hrvatski studenti još uvijek ne razumiju koliko volonterstvo može pomoći pri razvoju vlastitih znanja i vještina, te da orijentacijom na zajednicu u kojoj žive, uče i rade, osim što pomažu samoj zajednici zapravo ulažu i u vlastitu budućnost.

Volonterski program studija Poduzetništvo (VpsP) pokrenut je početkom 2009. godine s ciljem je podizanje razine svijesti o značenju i važnosti volonterstva kod studenata za koje vjerujemo da svojim aktivnim angažmanom mogu promijeniti vlastitu percepciju o društvenoj odgovornosti koju će nositi i njegovati tijekom cijele poslovne karijere i života. Temeljna aktivnost VPSP-a je uključivanje studenata u različite volonterske aktivnosti (na temelju kojih će dobivati određene bodove prilikom studiranja), educiranje studenata o važnostima volonterstva te kontinuirano promoviranje programa i važnosti volontiranja. Sve ove aktivnosti odvijaju se u suradnji s Volonterskim centrom Osijek, Centrom za poduzetništvo u Osijeku i drugim neprofitnim udrugama (s kojima je obavljen preliminaran razgovor o suradnji) na području grada Osijeka.

Unutar našeg programa osmislili smo i nekoliko projekata između kojih smo posebno ponosni na projekte “Doprinos zajednici” i “Big Brother/Big Sister”. Projekt “Doprinos zajednici” osmišljen je kao obvezan dio kolegija Poduzetničke vještine I, na preddiplomskom studiju Poduzetništvo bez kojeg studenti ne mogu dobiti svoju konačnu ocjenu. Ovim projektom nastojimo osposobiti studente za prepoznavanje potreba i prilika za osobnu angažiranost u rješavanju problema okoline, te osviještenost da u alokaciji osobnog vremena uvijek ima mjesta i za društveno odgovornu aktivnost. U sklopu projekta studenti imaju obvezu pronaći udrugu/instituciju, 15 sati aktivno sudjelovati u njihovom radu, te napisati kratko izvješće o tome kako je taj angažman pridonio razvoju vlastitih vještina i promjeni njihove percepcije o vlastitoj uključenosti u društveno koristan rad. Projekt “Big Brother/Big Sister” osmišljen je u suradnji s dječjim domom Klasje u Osijeku. U okviru ovog projekta 10 studenata Ekonomskog fakulteta u Osijeku pomaže djeci različitih uzrasta u svakodnevnim školskim obvezama i izgradnji socijalizacije (odlasci u kino, šetnje, igranje i druženje s djecom i sl.).

Poticanjem volonterskog rada VpsP želi pomoći studentima u stjecanju iskustva u rješavanju problema u stvarnom svijetu, te ih naučiti da prepoznaju prilike i budu proaktivni, što su važne komponente poduzetničkog ponašanja svakog pojedinca.