Specijalistički studij – curriculum

Nastavni sadržaji određeni su holističkim pristupom, koji pretpostavlja osposobljavanje za poduzetničko reagiranje upravljanog sustava na interakcije s okolinom. Program se sastoji iz obveznih i izbornih predmeta, vrednovanih kroz ECTS bodove, te završnog  projekta studija, čija vrijednost je također izražena ECTS bodovima.

Nastavni plan s ECTS bodovima:

Semestri (I + II + III) ECTS
1. Semestar– kolegiji 30
2. Semestar– kolegiji 30
3. Semestar– kolegiji
– završni projekt studija
10
20
30
Ukupno 90