Seminari / Executive programi

AKTUALNO
For the 3rd time in Croatia – DREAM Doctoral Retreat/Seminar on Entrepreneurship as Making 2013
TBA

Saras Sarasvathy,
Research Associate Professor of Entrepreneurship, Darden Graduate School of Business, University of Virginia, through her scientific-research work has introduced a new way of researching entrepreneurship not only as finding but also as “making” new opportunities, firms, markets and institutions. Professor Stuart Read, IMD, Switzerland is joining Saras in running DREAM in Croatia. Read more…

 

U ponudi – seminari, executive programi, radionice

Pored vertikale formalnog obrazovanja (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij) ICES organizira različite seminare i radionice namijenjene vlasnicima malih i srednjih poduzeća, te njihovim zaposlenicima. Ovisno o potrebama polaznika, seminari se mijenjaju i prilagođavaju svakoj grupi. Vrijeme održavanja seminara dogovara se, ovisno o mogućnostima i potrebama polaznika.
Svjesni smo činjenice da se poduzeća danas, više nego ikada, nalaze pod velikim pritiskom borbe za konkurentnost i opstanak na tržištu. U toj situaciji teško je pronaći vrijeme za edukaciju, koja nam je svima potrebna i ključ je u stvaranju konkurentske prednosti i pronalaska odgovora na mnoga pitanja, koja nam se u poslovanju svakodnevno javljaju. Tu smo, da zajedno s Vama osmislimo programe, koji će vam pomoći u prevladavanju teškoća i dovesti vas do uspjeha u tržišnoj utrci. U kreiranju naših programa koristimo najbolja svjetska iskustva, ali i istraživanja i iskustvo o potrebama i specifičnostima poduzetnika u Hrvatskoj. Trudimo se dati konkretne alate, koje poduzetnici mogu primijeniti u svojim poduzećima, odmah nakon povratka s naših seminara.

Neki od naših seminara/radionica:

  • Rast i razvoj vašeg poduzeća – program namijenjen rastućim poduzećima, sastoji se od desetak različitih radionica vezanih uz osnovna područja poslovanja poduzeća (strategija, timski rad, zapošljavanje i motiviranje zaposlenika, upravljanje kvalitetom, financijski management itd.)
  • Autentično liderstvo – Kompleksnost okoline, povećana neizvjesnost i žestina promjena zahtijevaju drukčiji kapacitet liderstva nego što nude tradicionalni upravljački modeli. Potreban je novi tip lidera, koji može reagirati kreativno i učinkovito u toku promjene, koristeći se metodama osnaživanja, delegiranja i timskog djelovanja.
  • Competitive intelligence – Cilj radionice je unaprijediti proces donošenja odluka u poduzeću, kroz povećanje kvalitete informacija na kojima se temelje odluke, zahvaljujući efikasnoj internoj komunikaciji informacija o okruženju (kupcima, konkurenciji, dobavljačima, trendovima u djelatnosti).
  • Franšiza od A do Ž –  Cilj seminara je upoznati poduzetnike i one koji to žele postati s konceptom franšize kao jednim od načina povećanja poduzetničke aktivnosti u regiji i u Republici Hrvatskoj. Namijenjen je i poduzetnicima koji žele proširiti svoje poslovanje kreiranjem franšiznog sustava kao i za osobe koje žele ući u svijet poduzetništva kroz kupovinu franšize.
  • Financije za nefinancijaše – Praćenje financijskih pokazatelja kao i njihovo detaljno razumijevanje, jedan je od bitnih preduvjeta ranog uočavanja problema, ali i pravovremenog djelovanja u cilju njihova rješavanja.
  • Gerila marketing – Cilj je radionice predstaviti alternativni pristup marketingu koji je karakterističan za mala poduzeća čiji su proračuni za marketing financijski ograničeni.
  • Prezentacijske vještine – Svaki poduzetnik bi trebao znati kako uspješno komunicirati u poslu, kako biti uvjerljiv i kako uspostaviti dobar odnos sa slušateljima i aktivno slušati druge. Za uspjeh u poslu izuzetno je važno znati uspješno prezentirati sebe, svoj proizvod, uslugu ili ideju.
  • Pregovaračke vještine – Pregovaranje je komunikacija kojoj je cilj postići dogovor u situaciji kada dvije strane imaju neke zajedničke i neke suprotne interese. Kao alternativu tvrdom pregovaranju u kojem se često koriste trikovi, obmane, prijetnje, sila i pritisci, ova radionica nudi novi način pripreme i vođenja pregovora koje se zasniva na otkrivanju interesa iza tvrdih pozicija.
  • Obiteljsko poduzetništvo – Radionica je namijenjena vlasnicima obiteljskih poduzeća. Radionica pokriva osnovnu problematiku ovih poduzeća kao što je: sukob generacija, sukob interesa vlasnika i managera poduzeća, prijenos vlasništva, vrednovanje rada članova i nečlanova obitelji.

Za više informacija, slobodno nam se obratite na info@ices.hr ili 031 224 467. Samo smo jedan telefonski poziv od vas!