Školarina

Cijena studija: 32.000,00 kn

Školarina se uplaćuje na žiro račun Fakulteta:  IBAN HR43 2500 0091 1020 1337 6 poziv na broj: (02) 200025-OIB ili datum rođenja.
Za jednokratnu uplatu odobrava se popust od 10% na cjelokupni iznos školarine. Prilikom upisa pristupnici prilažu potvrdu o obavljenoj uplati.

Dinamika obročne uplate školarine:

  • 8.000,00 kn prilikom upisa na studij + 4.000,00 kn do kraja I. semestra
  • 5.000,00 kn prilikom upisa u II. semestar + 5.000,00 kn do kraja II. semestra
  • 5.000,00 kn prilikom upisa u III. semestar + 5.000,00 kn do kraja III. semestra