Diplomski studij

Opće informacije:

Naziv studija:  Diplomski studij iz PODUZETNIŠTVA

Nositelj studija:  Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija:  Ekonomski fakultet u Osijeku

Trajanje studija: 2 godine (diplomski)

Uvjeti upisa na studij:
završen preddiplomski studij (studenti sa završenim preddiplomskim usmjerenjenjem iz poduzetništva i ostalih smjerova na ekonomskom studiju upisuju se na diplomski studij iz poduzetništva bez dodatnih zahtjeva; ukoliko se upisuju studenti sa drugim preddiplomskim studijima, bit će određeni predmeti koje će student morati upisati – prerequisites)

Izvedbeni plan – Diplomski studij – Poduzetništvo

Brošura – Diplomski studij – Poduzetništvo

Diplomski studij: završetkom diplomskog studija iz PODUZETNIŠTVA student stječe kompetencije razumijevanja procesa rasta poslovnog pothvata temeljeno na znanju i inovacijama, tj. osposobljava se za vođenje poslovnih sistema s potencijalom rasta.

Akademski naziv: Magistar, magistra (mag.) ekonomije, završetkom diplomskog studija

Uvod

U skladu s uočenim regionalnim i nacionalnim potrebama, Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je prihvatilo koncepciju pokretanja 5. svibnja 2004. godine Zavoda za međunarodne poduzetničke studije, kao studijskog smjera na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, koji će obuhvaćati:

– obrazovnu vertikalu od preddiplomskog, diplomskog i postdiplomskog studija
– Life Long Learning program – kratke obrazovne programe za poduzetnike (u suradnji sa Centrom za poduzetništvo u Osijeku)
– istraživačke (znanstvene i aplikativne) aktivnosti iz poduzetništva
Razlozi za pokretanje studija

Tri su temeljna razloga za strategijsko opredjeljenje prema poduzetništvu:

– Nezadovoljene potrebe za poduzetničkim obrazovanjem (potražnja)

– Nezadovoljavajuća ponuda

– “Hvatanje” koraka s tendencijama u razvijenom svijetu
Nezadovoljene potrebe/potražnja

– visoka nezaposlenost u Hrvatskoj i iznadprosječna nezaposlenost u istočnoj Hrvatskoj očito zahtijevaju promjenu u osposobljavanju mladih: potrebno je povećati kapacitet mladih za samozapošljavanje, a zatim kapacitet zaposlenih za upravljanje rastom poduzeća temeljeno na znanju i inovacijama. Proces restrukturiranja velikih javnih poduzeća, te restrukturiranje vojnih snaga intenzivirat će problem osposobljavanja za samozapošljavanje i upravljanje malim i srednjim poduzećima s potencijalom rasta. Istovremeno, istočnu Hrvatsku obilježava najniža razina poduzetničke aktivnosti mjereno TEA indeksom: na 1 novoosnovano poduzeće na 100 odraslih stanovnika (18-64 godina starosti) u istočnoj Hrvatskoj dolazi 4,3 u Zagrebu i 3,1 istih takvih poduzeća u Istri.
Nezadovoljavajuća ponuda

U Hrvatskoj nema preddiplomskih studija niti diplomskih studija iz poduzetništva. Jedino na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku u okviru ponude  Ekonomskog fakulteta u Osijeku postoji program za stjecanje magisterija znanosti iz poduzetništva.
“Hvatanje” koraka s tendencijama u razvijenom svijetu

U SAD postoji oko 500 sveučilišnih programa iz područja poduzetništva, i to prvenstveno na svim najbolje rangiranim sveučilištima. U Evropi, prednjači Velika Britanija i skandinavske zemlje. Razlog takvim tendencijama je u prepoznavanju potreba razvoja poduzetničke kulture i sektora malih i srednjih poduzeća, koji je u svim tim zemljama dominantan izvor zapošljavanja (oko 90 %).
Europska unija je prepoznala prioritetnu važnost poduzetničke kulture u stvaranju konkurentnosti, te su pokrenute brojne inicijative za jačanje sveučilišnog obrazovanja za poduzetništvo. Dva su temeljna dokumenta EU koja obvezuju i Hrvatsku:

– European Charter for Small Enterprises, 2000. – Hrvatska je potpisala prihvaćanje obveza iz tog dokumenta 2003. godine. Od deset točaka, prva je obrazovanje i training za poduzetništvo (Education and training for entrepreneurship) za podizanje poduzetničke kulture.

– Entrepreneurship in Europe, Green Paper, European Commission, 2003., koji definira poduzetništvo kao način mišljenja i proces kreiranja i razvoja ekonomske aktivnosti kroz kombiniranje preuzimanja rizika, kreativnosti i/ili inovacija sa kvalitetnim upravljanjem, unutar novog ili već postojećeg poslovnog sistema.