Riječ voditeljice

Znak žirafe prati naš PSP od samog početka, od 2000. godine kada se upisala prva generacija poslijediplomaca. Prepoznavati veliku sliku, biti osjetljiv na prilike i imati veliko srce koje osigurava dobro funkcioniranje onoga što imamo u svojoj glavi, to je upravo ono što se trudimo ostvariti zajednički, studenti i profesori, u cijelom našem dosadašnjem putu.
Saznajte više…

Poslijediplomski specijalistički studij Poduzetništvo

Nastavni sadržaji određeni su holističkim pristupom, koji pretpostavlja osposobljavanje za poduzetničko reagiranje upravljanog sustava na interakcije s okolinom. Program se sastoji iz obveznih i izbornih predmeta, vrednovanih kroz ECTS bodove, te završnog  projekta studija, čija vrijednost je također izražena ECTS bodovima.
Saznajte više…

Međunarodni međusveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST

Studijski program uključuje organiziranu nastavu, neposredni individualni znanstveno istraživački rad na doktorskoj disertaciji, te izborne znanstvene i nastavne aktivnosti. Studij traje tri godine. Svaki student stječe ukupno najmanje 180 ECTS bodova.
Saznajte više…