Metode i alati

U sklopu Poslijediplomskog studija Poduzetništvo intenzivno se koriste alati poput analiza slučajeva, a prilikom izrade magistarkog rada sam rad oblikuje se kao projekt/poslovni plan/slučaj. Osim toga koriste se i suvremeni alati za održavanje nastave na daljinu kao dopuna klasičnom načnu obrazovanja. Pri tome se osnovni sadržaji kolegija obogaćuju multimedijalnim elementima, Internet resursima, komunikacijskim alatima i sustavima za upravljanje znanjem. Ocjenjivanje znanja polaznika, kao i samoprocjenu znanja, moguće je izvesti on-line bez obzira na zemljopisnu lokaciju i vrijeme. Ovime se također stranim predavačima omogućava intenzivno sidjelovanje u pripremi i izvođenju nastave. Poslijediplomski studij Poduzetništvo je jedan od prvih programa ove vrste koji cjelokupan nastavni program objavljuje i izvodi putem Interneta, što ga stavlja uz bok vrhunskih svjetskih obrazovnih institucija.