INTERREG III A

Community Initiative INTERREG III A

Neighbourhood Programme Slovenia – Croatia – Hungary 2004 –2006
Akronim projekta: CrosboR&D

Ciljevi projekta (opći) :

 • Potaknuti prijenos tehnologija, inovacija i rezultata istraživanja iz akademskog okruženja na mala i srednja poduzeća
 • Povećati konkurentnost poduzeća u regiji (Osječko – baranjska i Međimurska županija)
 • Poboljšati suradnju između poduzeća i regionalnih institucija za poticanje poduzetništva
 • Stvaranje prekogranične mreže između Sveučilišta u Mariboru, Osijeku i Pecsu i institucija za poticanje razvoja malih i srednjih poduzeća

Partneri na projektu:

 1. Institut za istraživanje poduzetništva Maribor (IRP)
 2. Sveučilište Pecs
 3. Centar za poduzetništvo Osijek

Vodeći partner je Institut za istraživanje poduzetništva iz Maribora.

Partneri u Hrvatskoj:

•  Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski studij Poduzetništvo

•  Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.

Specifični ciljevi projekta:

 • Identifikacija akademskih R&D odjela i njihovih rezultata istraživanja unutar sveučilišta
 • Ocjenjivanje otvorenosti malih i srednjih poduzeća prema inovacijama i prijenosu rezultata R&D
 • Izrada web portala i prekograničnog kataloga svih R&D odjela (jedinica) i alata za prezentaciju interesa i potreba malih i srednjih poduzeća
 • Promocija i poticanje suradnje između malih i srednjih poduzeća i R&D odjela putem posebnih događanja, usluga i treninga
 • Povezivanje ponude i potražnje na tržištu za rezultatima R&D istraživanja kroz suradnju s konzultantima