3. Semestar

U ovom semestru studenti se bave strategijama rasta poduzeća, te izrađuju konzultantsko izvješće o potencijalu rasta nekog poslovnog sustava.
Tokom 3. semestra studenti pripremaju nacrt izrade završnog rada studija.
Nakon ispunjenih ispitnih obveza, studenti prijavljuju, izrađuju i brane završni rad, kojim završavaju studij.

 

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija Nositelj

Broj ECTS

1. Strategije rasta malih i srednjih poduzeća Prof.dr.sc. Slavica Singer, professor emeritus
Izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka

6

2. Konzultanstvo – radionica Prof.dr.sc. Slavica Singer, professor emeritus
Mr.sc. Boris Lauc

2

3. Autentično liderstvo za poduzetnike -radionica Izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka

2

4. Završni rad studija

20

UKUPAN BROJ ECTS-a

30