UNESCO katedra za poduzetništvo

UNESCO Chair logoUNESCO katedra za poduzetništvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku smještena na Ekonomskom fakultetu u Osijeku djeluje od veljače 2008. kada je potpisan sporazum o njenom osnivanju od strane generalnog direktora UNESCO-a, Koichiro Matsuura i rektorice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof.dr.sc. Gordane Kralik. Za voditeljicu UNESCO-ve katedre za poduzetništo izabrana je prof.dr.sc. Slavica Singer.

Svrha katedre je promicanje integriranog sustava istraživanja, treninga, informiranja i dokumentiranja na polju poduzetničkih studija. Služit će kao sredstvo omogućavanja suradnje između međunarodnih priznatih istraživača i nastavnog osoblja sveučilišta i drugih institucija u Hrvatskoj i Europi.

Glavni cilj katedre je izgraditi ljudski i društveni kapital u Hrvatskoj i susjednim zemljama kako bi se osnažio poduzetnički kapacitet pojedinaca i institucija za inovativnost, promjene, natjecanje i suradnju, s ciljem zatvaranja razvojnih jazova unutar Hrvatske te između Hrvatske i Europske Unije.

Specifični ciljevi:

 • Razviti novo nastavno osoblje za poduzetničko obrazovanje kroz doktorski program fokusiran na teorijska i praktična pitanja izgradnje poduzetničkog društva
 • Razviti pedagoške vještine nastavnog osoblja iz poduzetništva temeljem iskustvenog pristupa u nastavi pomoću Distance Learnig dimenzije programa
 • Ozakoniti poduzetničke studije u portfelju obrazovnih aktivnosti sveučilišta
 • Razviti snažne executive programe  temeljene na stalnim poduzetničkim potrebama zajedno sa lokalnim Centrom za poduzetništvo Osijek

UNESCO katedru za poduzetništvo podržavaju:

 • Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO
 • Ministarstvo kulture RH
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • Centar za poduzetništvo Osijek
 • Poduzetnički inkubator – BIOS Osijek
 • Tehnologijski razvojni centar Osijek
 • CEPOR Zagreb
 • Nacionalno vijeće za konkurentnost
 • Turku School of Economics, Finska
 • University of Wisconsin-Madison, School of Business, SAD
 • Saint Louis University, John Cook School of Business, SAD