Preddiplomski studij

Opće informacije

Naziv studija: Preddiplomski studij iz PODUZETNIŠTVA

Nositelj studija: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Trajanje studija: 3 godine (preddiplomski)

Uvjeti upisa na studij: završena srednja škola, 12-godišnje obrazovanje

Brošura
(pdf, 571KB)

Prezentacija smjera
(pdf, 519KB)

Preddiplomski studij:  završetkom preddiplomskog studija iz PODUZETNIŠTVA student stječe kompetencije za pokretanje poslovnog pothvata, tj. za samozapošljavanje (razumijevanje procesa povezivanja ideje i prilike u poslovni pothvat, iskustvo kroz sudjelovanje u izboru za najbolji poslovni plan i vođenje vlastitog studentskog poduzeća u okviru radioničkog dijela nastave)

Akademski naziv: Baccalareus, baccalaurea ekonomije, završetkom preddiplomskog studija

Razlozi za pokretanje studija

Tri su temeljna razloga za strategijsko opredjeljenje prema poduzetništvu:
– Nezadovoljene potrebe za poduzetničkim obrazovanjem (potražnja)

– Nezadovoljavajuća ponuda

– “Hvatanje” koraka s tendencijama u razvijenom svijetu

 Visoka nezaposlenost u Hrvatskoj i iznadprosječna nezaposlenost u istočnoj Hrvatskoj očito zahtijevaju promjenu u osposobljavanju mladih: potrebno je povećati kapacitet mladih za samozapošljavanje, a zatim kapacitet zaposlenih za upravljanje rastom poduzeća temeljeno na znanju i inovacijama. Proces restrukturiranja velikih javnih poduzeća, te restrukturiranje vojnih snaga intenzivirat će problem osposobljavanja za samozapošljavanje i upravljanje malim i srednjim poduzećima s potencijalom rasta. Istovremeno, istočnu Hrvatsku obilježava najniža razina poduzetničke aktivnosti mjereno TEA indeksom: na 1 novoosnovano poduzeće na 100 odraslih stanovnika (18-64 godina starosti) u istočnoj Hrvatskoj dolazi 4,3 u Zagrebu i 3,1 istih takvih poduzeća u Istri.

U Hrvatskoj nema preddiplomskih studija niti diplomskih studija iz poduzetništva. Jedino na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku u okviru ponude  Ekonomskog fakulteta u Osijeku postoji program za stjecanje magisterija znanosti iz poduzetništva.

Preddiplomski i diplomski iz poduzetništva bit će vođen od strane grupe nastavnika sa Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku: na preddiplomskom studiju prvenstveno će sudjelovati nastavnici Ekonomskog fakulteta u Osijeku, dok će na diplomskom studiju sudjelovati pored nastavnika Ekonomskog fakulteta u Osijeku i nastavnici sa drugih sastavnica sveučilišta, kao što su Pravni, Prehrambeno-tehnološki, Poljoprivredni, Strojarski fakultet, te Odjel za matematiku. Grupa nastavnika sa Ekonomskog fakulteta u Osijeku ima petogodišnje iskustvo u vođenju magistarskog studija iz poduzetništva, a pojedini nastavnici imaju i dugogodišnje iskustvo u vođenju istraživačkih projekata, magistarskih i doktorskih radova iz područja poduzetništva.

U izvođenju diplomskog studija iz poduzetništva bit će uključeni strani profesori, kao što je Allan Gibb, profesor emeritus, Durham University, UK; David Pistrui, DePaul University, SAD; Sanda Erdelez, University of Missouri,  koji su i do sada sudjelovali u  magistarskog studija iz poduzetništva.

U preddiplomskom studiju postoji visoka pokretljivost studenata prema drugim studijskim smjerovima na ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj.

U diplomskom studiju, s obzirom na profiliranost studija, pokretljivost studenata je vrlo mala.