Specijalistički studij

Poslijediplomski specijalistički studij Poduzetništvo

Studij je namijenjen svima koji:

 • žele steći nova znanja i vještine nužne za nošenje s globalnim promjenama u okruženju, te za pokretanje i upravljanje poslovnim pothvatima
 • žele unaprijediti svoj poduzetnički potencijal
 • žele biti proaktivni i kreativni timski igrači
 • žele razviti poslovne kontakte
 • žele pokrenuti vlastiti posao

Uvjeti upisa na studij

 • završen sveučilišni studij u četverogodišnjem trajanju iz područja društvenih znanosti: ekonomije i prava
 • završen sveučilišni studij u četverogodišnjem trajanju koji ne spada u područje društvenih znanosti (polje ekonomije i prava) s obvezom polaganja razlikovnih ispita
 • završen sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih znanosti: ekonomije i prava (bolonjski program)
 • završen sveučilišni diplomski studij koji ne spada u područje društvenih znanosti (polje ekonomije i prava) s obvezom polaganja razlikovnih ispita (bolonjski program)
 • završeni nesveučilišni studiji čiji programi nose 300 ECTS s obvezom polaganja razlikovnih ispita

Preuzmite brošuru – program studija

Potrebna dokumentacija

 • Popunjeni prijavni obrazac
 • diploma o završenom studiju/ovjera preslika diplome
 • prijepis ocjena
 • preporuka dva sveučilišna profesora, ukoliko je prosjek niži od 3,51
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • dvije fotografije (4×6 cm)
 • životopis
 • esej o motivaciji za upis (jedna stranica teksta)
 • preslika potvrde o uplaćenoj prvoj rati školarine

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

Znanja i vještine stečene na sveučilišnom poslijediplomskom specijalističkom studiju PODUZETNIŠTVO omogućavaju razvoj poduzetničkog kapaciteta na razini pojedinca (proaktivnog odnosa prema promjenama, kreativno i inovativno ponašanje u identifikaciji problema i traženju rješenja), a time doprinose i jačanju institucionalnog poduzetničkog kapaciteta i konkurentnosti.

Akademski naziv koji se stječe nakon završetka studija

Završetkom ovog studija stječe se naziv – sveučilišni specijalist ekonomije (univ.spec.oec.).

Trajanje studija: 3 semestra; ECTS: 90