Završni rad studija

Studij završava radom za koji studenti mogu izabrati bilo koje područje / problem iz okvira nastavnog programa. Tokom 3. semestra studenti pripremaju prijavu teme završnog rada i nacrt završnog rada u suradnji s mentorom. Nakon prihvaćanja rada od strane povjerenstva za ocjenu rada, studenti brane rad pred povjerenstvom za obranu rada i time studenti završavaju studij.