Školarina

Ukupna školarina u skladu sa studijskim programom Poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog studija „PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST“ iznosi 12.608,67 EUR. Školarina se uplaćuje na žiro račun Fakulteta: IBAN HR9424020061101070944 poziv na broj: (02) 230200-OIB ili datum rođenja.

Polaznicima koji uplate cijeli iznos školarine pri upisu odobrava se 5 % popusta

Dinamika obročne uplate školarine:

  • 2.123,56 EUR prilikom upisa na studij + 2.123,56 EUR do kraja I. godine
  • 2.123,56 EUR prilikom upisa u II. godinu + 2.123,56 EUR do kraja II. godine
  • 2.123,56 EUR prilikom upisa u III. godinu + 1.990,84 EUR do kraja III. godine