4.-6. semestar

4. – 6. semestar
Znanstveno-istraživačke aktivnosti: Boravak na partnerskim sveučilištimaPisanje prijedloga teme doktorske disertacije
Pisanje i obrana doktorske disertacije
Ostale aktivnosti: Po izboru, s popisa ostalih aktivnosti