Školarina

Cijena studija: 95.000 kn

Školarina se uplaćuje na žiro račun Fakulteta:  IBAN HR94 2402 0061 1010 7094 4  poziv na broj: (02) 230200-OIB ili datum rođenja

Polaznicima koji uplate cijeli iznos školarine pri upisu odobrava se 5 % popusta

Dinamika obročne uplate školarine:

  • 16.000,00 kn prilikom upisa na studij + 16.000,00 kn do kraja I. godine
  • 16.000,00 kn prilikom upisa u II. godinu + 16.000,00 kn do kraja II. godine
  • 16.000,00 kn prilikom upisa u III. godinu + 15.000,00 kn do kraja III. godine