Organizacija

Međunarodni međusveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni (doktorski) studij “Poduzetništvo i inovativnost” rezultat je TEMPUS projekta “International Centre for Entrepreneuship Studies – ICES” kojeg je zajednički realiziralo pet sveučilišta: