Obranjene doktorske disertacije

1. Marina Jeger, “Efektuacija i razvoj poduzetničkih namjera”, 13. srpnja 2013. (pdf)

2. Dalibor Pudić, “Uspostavljanje učinkovitog modela daljinskog grijanja u Republici Hrvatskoj i energetsko siromaštvo”, 16. srpnja 2015. (pdf)

3. Katarina Štavlić, “Čimbenici uspješnosti mikro poduzeća u Republici Hrvatskoj”, 14. prosinca, 2016. (pdf)

4. Vladimir Grebenar, “Holistički pristup izračunu poslovne učinkovitosti po segmentima za potrebe kratkoročnog izvještavanja”, 15. prosinca, 2016. (pdf)

5. Tihana Kraljić, “Horizontalna i vertikalna konzistentnost strateškog planiranja – odgovornost Quadruple Helix dionika u djelotvornom upravljanju razvojem u Republici Hrvatskoj”, 19. prosinca, 2016. (pdf)

6. Tina Lee Odinsky-Zec, “Visualizing Social Entrepreneurship in Croatia: Macro-Meso-Micro Level Interactions”, 06. travnja, 2017. (pdf)

7. Ljiljana Kukec, “Franšizni potencijal malih poduzeća”, 17. siječnja, 2020. (pdf)

8. Martina Ostojić, „Brendiranje privatnih visokoškolskih institucija prema činiteljima Aakerovog modela“, 13. veljače 2020. (pdf)

9. Tihana Koprivnjak, “Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj: izazovi, pretpostavke i pristupi”, 27. ožujka, 2020. (pdf)

10. Petra Mezulić Juric, “Rast malih i srednjih poduzeća kroz akvizicije”, 27. ožujka, 2020. (pdf)

11. Sanja Bračun, “Poduzetničke kompetencije u kreativnim i kulturnim industrijama”, 6. srpnja 2020. (pdf)

12. Iva Senegović, “Scenario Analysis in the Function of Predicting the Future of Generational Transition in Family”, 11. siječnja 2021. (pdf)

13. Ivan Biškup, “Mogućnosti i ograničenja u procesu razvoja malih i srednjih poduzeća”, 1. ožujka 2021. (pdf)

14. Ivana Bekić, “Utjecaj ekosustava poduzeća na organizacijske faktore koji potiču poduzetničku aktivnost zaposlenika”,  5. ožujka 2021. (pdf)

15. Rino Medić, “The role of volunteering in remote communities (The exploration of intrinsic motives and social and economic benefits of volunteering)”, 5. ožujka 2021. (pdf)

16. Mia Hocenski, “Students’ Career Adaptability and Entrepreneurial Intentions: The Mediating Role of Emotional Regulation and Control”, 14. listopada 2021. (pdf)

17. Ana Bilandžić, “Predicting growth of SMEs – a multilevel approach”, 1. travnja 2022. (pdf)

18. Adela Has, “Energetska učinkovitost kao potpora upravljanju zgradama javnog sektora”, 9. svibnja, 2022. (pdf)

19. Marko Martinović, “Modeliranje inovativnosti poduzeća pomoću inteligentne podatkovne analitike”, 5. srpnja, 2022. (pdf)

20. Jelena Šišara, “Faktori utjecaja na pristup izvorima financiranja i uspješnost mikro i malih poduzeća”, 29. studenog, 2022. (pdf)

21. Goran Becker, “Državna jamstva – dio poduzetničkog ekosustava malih i srednjih poduzeća”, 30. studenog, 2022. (pdf)

22. Charles Richard Plant, “A stakeholder perspective on entrepreneurial performance and success”, 1. prosinca, 2022. (pdf)