Izvedbeni plan nastave

Izvedbeni plan nastave za akademsku 2019./2020. godinu Međunarodnog poslijediplomskog interdisciplinarnog međusveučilišnog doktorskog studija PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST