4.-6. semestar

Individualni istraživački rad studenta, u suradnji s mentorom, fokusiran je na izbor i oblikovanje prijedloga teme doktorske disertacije, javnu obranu teme pred auditorijem ostalih studenta te radom na samoj doktorskoj disertaciji, koji završava javnom obranom.

Semestar Aktivnost ECTS
4-6 semestar  Studijski boravak na partnerskom sveučilištu 30
 Prijedlog teme doktorske disertacije 20
 Izrada i obrana doktorske disertacije 40