1. semestar

Prvi semestar je fokusiran na teorijske osnove poduzetništva (psihološke, ekonomske, tehnološke, sociološke), te razumijevanje povezanosti inovativnosti i poduzetništva. Očekuje se da će student dobiti široki konceptualni okvir unutar kojeg će prepoznavati teorijsku evoluciju poduzetništva te imati kritički pristup različitim školama mišljenja u tom području

Semestar Obvezni kolegij Predavači ECTS bodovi  
1. semestar Theoretical Foundations of Entrepreneurship Allan Gibb,
Slavica Singer,
Ivana Barković

8

8

8

(ili Turku: Theoretical Perspectives of Entrepreneurship) Antti Paasio,
Jarna Heinonen
(ili Maribor: Entrepreneurship Studies – Theories and Methodology) Miroslav Rebernik,
Polona Tominc
Innovation and Entrepreneurship Antii Paasio,
Mirna Leko Šimić
8

 

Semestar

Izborni kolegij

Predavači

ECTS bodovi 

 

1. semestar 

 

 Osijek

Triple Helix

Marina Ranga,
Slavica Singer,
Sunčica Oberman Peterka

5

Turning Ideas into Business

Sunčica Oberman Peterka

5

 Klagenfurt      

Entrepreneurship and Evolutionary Economics

Lambert T. Koch

5

Special topics of entrepreneurship

Erich Schwarz,
M. Wdowiak

5

International Business and Entrepreneurship

Richard W. Wright

5

 Maribor          

Sustainable Entrepreneurship

Barbara Bradač Hojnik

5