Doktorski studij

Međunarodni međusveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST

Uvjeti upisa na studij

 • završen odgovarajući sveučilišni studij u četverogodišnjem trajanju iz područja društvenih znanosti: ekonomije i prava
 • završen četverogodišnji sveučilišni studij koji ne spada u područje društvenih znanosti (polje ekonomije i prava) s obvezom polaganja razlikovnih ispita
 • završen sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih znanosti: ekonomije i prava
 • završen sveučilišni diplomski studij koji ne spada u područje društvenih znanosti (polje ekonomije i prava) s obvezom polaganja razlikovnih ispita
 • studenti koji nemaju završeno odgovarajuće školovanje pod uvjetima predviđenim Pravilnikom o Poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Preuzmite:
NAPOMENA - NOVA BROŠURA JE U PROCESU IZRADE. AKTUALIZIRANA STRUKTURA PREDMETA VIDLJIVA JE NA IZBORNIKU S DESNE STRANE, PO SEMESTRIMA
Brošura – doktorski studij

Kriteriji odabira polaznika
Odabir polaznika vrši se prema visini prosjeka ocjena na diplomskom studiju, motivacijskog eseja, postojećim istraživačkim i znanstvenim referencama, te preporuci potencijalnog savjetnika/voditelja istraživačkog rada.  Pristupnici moraju vladati engleskim jezikom.

Prijave:
Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno uz naznaku: Prijava za upis na poslijediplomski doktorski studij „Poduzetništvo i inovativnost“, na adresu:

Ekonomski fakultet u Osijeku
Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek

Prijava mora sadržavati:

 • Popunjeni prijavni obrazac
 • diploma o završenom studiju/ovjera preslika diplome
 • prijepis ocjena
 • preporuka dva sveučilišna profesora, ukoliko je prosjek niži od 3,51
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • dvije fotografije (4×6 cm)
 • životopis
 • esej o motivaciji za upis (jedna stranica teksta)
 • preslika potvrde o uplaćenoj prvoj rati školarine

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija
Doktor znanosti (dr. sc.) iz društvenih znanosti, polje ekonomije

Trajanje studija: 6 semestara, 3 godine

ECTS: 180