1. Programi edukacije na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

    14.10.2015.

    Program stručnog usavršavanja “C&B analiza troškova i koristi investicijskih projekata”

    Pozivamo Vas da se uključite u edukaciju o izradi Cost & Benefit analize troškova i koristi investicijskih projekata koju provodi Ekonomski fakultet u Osijeku u trajanju od 55 sati.
    Planirani početak programa je studeni 2015. godine. Cijena programa iznosi 5.000,00 kuna + PDV. » Pročitajte više…