Programi edukacije na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

14.10.2015.

Program stručnog usavršavanja “C&B analiza troškova i koristi investicijskih projekata”

Pozivamo Vas da se uključite u edukaciju o izradi Cost & Benefit analize troškova i koristi investicijskih projekata koju provodi Ekonomski fakultet u Osijeku u trajanju od 55 sati.
Planirani početak programa je studeni 2015. godine. Cijena programa iznosi 5.000,00 kuna + PDV.

O Programu:
Cost & Benefit analizaje metoda kojom se procjenjuju prednosti i nedostaci nekog projekta. Njezina primjena dolazi u obzir prije svega kod infrastrukturnih objekata, ali se primjenjuje i kod ostalih projekata u slučaju postojanja znatnije društvene koristi i štete.

Kompetencija (katalog znanja) završenog polaznika Programa stručnog usavršavanja „C & B Analiza troškova i koristi investicijskih projekata“ ogleda se u usvajanju općih i specifičnih znanja o načinu, pristupu i izradi analize troškova i koristi investicijskih projekata.U realizaciji Programa sudjeluju priznati i dokazani stručnjaci iz prakse, osobe s akademskim obrazovanjem i pedagoškim iskustvima.

Više o programu (moduli, satnica, predavači, uvjeti upisa) i postupku prijave možete vidjeti OVDJE.

Program stručnog usavršavanja “Javna nabava”

Uključite se u edukaciju u području javne nabave koju provodi Ekonomski fakultet u Osijeku uz ovlaštenje Ministarstva gospodarstva (Klasa: UP/I-406-01/12-01/02; URBROJ: 526–15-02/1-12-2) u trajanju od 50 sati. Planirani početak programa je studeni 2015. godine. Cijena programa iznosi 5.000,00 kuna.

O Programu:
Izobrazba u području javne nabave provodi se sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN06/2012 i 125/14).

Kompetencija (katalog znanja) završenog polaznika Programa stručnog usavršavanja „Javna nabava“ ogleda se u usvajanju općih i specifičnih znanja o različitim tipovima nabave, planiranja i implementacije postupaka javne nabave, te pružiti polazniicma uvid u obvezne odredbe, zahtjeve i prikladne postupke u Zakonu o javnoj nabavi. Principi koji povezuju javnu nabavu i kvaliteno upravljanje uključujući mjere antikorupcije čine sastavni dio programa.

Više o programu (moduli, satnica, predavači, uvjeti upisa) i postupku prijave možete vidjeti OVDJE.

Program stručnog usavršavanja “Upravljanje projektnim ciklusom”

Postanite projektni menadžer i uključite se u edukaciju o upravljanju projektnim ciklusom koju provodi Ekonomski fakultet u Osijeku u trajanju od 120 sati + mentorstvo završnog rada. Planirani početak programa je studeni 2015. godine. Cijena programa iznosi 15.000,00 kuna + PDV

O Programu:
Kompetencija (katalog znanja) završenog polaznika Programa stručnog usavršavanja „Upravljanje projektnim ciklusom“ ogleda se u usvajanju općih i specifičnih znanja o načinu, pristupu i izradi projekata prema PCM metodologiji. Predavači Programa imaju dogogodišnje iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata.

Više o programu (moduli, satnica, predavači, uvjeti upisa) i postupku prijave možete vidjeti OVDJE.