1. Obrana doktorskih disertacija doktoralnih kandidata Katarine Štavlić, Vladimira Grebenara i Tihane Kraljić

  07.12.2016.

  Obrane doktorskih disertacija održati će se:

  srijeda, 14.12.2016. u 11.00 sati, Vijećnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku
  Katarina Štavlić: Čimbenici uspješnosti mikro poduzeća u Republici Hrvatskoj

  Povjerenstvo za obranu:
  1. prof.dr.sc. Sanja Pfeifer, predsjednik
  2. prof.dr.sc. Marijan Karić, član
  3. izv. prof.dr.sc. Davor Vašiček, član
  4. prof. dr. sc. Slavica Singer, professor emeritus, zamjenik člana
  5. Tihana Koprivnjak, mag.oec., zapisničar » Pročitajte više…