Obrana doktorskih disertacija doktoralnih kandidata Katarine Štavlić, Vladimira Grebenara i Tihane Kraljić

07.12.2016.

Obrane doktorskih disertacija održati će se:

srijeda, 14.12.2016. u 11.00 sati, Vijećnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku
Katarina Štavlić: Čimbenici uspješnosti mikro poduzeća u Republici Hrvatskoj

Povjerenstvo za obranu:
1. prof.dr.sc. Sanja Pfeifer, predsjednik
2. prof.dr.sc. Marijan Karić, član
3. izv. prof.dr.sc. Davor Vašiček, član
4. prof. dr. sc. Slavica Singer, professor emeritus, zamjenik člana
5. Tihana Koprivnjak, mag.oec., zapisničar

četvrtak, 15.12.2016. u 12.00 sati, Vijećnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku
Vladimir Grebenar: Holistički pristup izračunu poslovne učinkovitosti po segmentima za potrebe kratkoročnog izvještavanja

Povjerenstvo za obranu:
1. prof.dr.sc. Slavica Singer, professor emeritus, predsjednik
2. prof.dr.sc. Marijan Karić, član
3. prof.dr.sc. Milovan Jovanović, član
4. izv. prof. dr. sc. Ivo Mijoč, zamjenik člana
5. Petra Mezulić Juric, mag.oec., zapisničar

ponedjeljak, 19.12.2016. u 17.00 sati, Vijećnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku
Tihana Kraljić: Horizontalna i vertikalna konzistentnost strateškog planiranja – odgovornost Quadruple Helix dionika u djelotvornom upravljanju razvojem u Republici Hrvatskoj

Povjerenstvo za obranu:
1. prof.dr.sc. Nataša Šarlija predsjednik
2. prof.dr.sc. Slavica Singer, professor emeritus, član
3. prof.dr.sc. Srećko Goić, član
4. prof.dr.sc. Vladimir Cini, zamjenik člana
5. Adela Has, mag.oec., zapisničar