1. Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije Gorana Beckera

  21.11.2022.

  OBAVIJEST
  o javnoj obrani doktorske disertacije

  Na temelju Odluke Sveučilišnog vijeća poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog studija Poduzetništvo i inovativnost (KLASA: 643-03/22-01/4; URBROJ: 2158-60-01-22-63) od 14. studenoga 2022. godine, doktorand poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog studija Poduzetništvo i inovativnost

  mr. sc. Goran Becker
  javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

  „DRŽAVNA JAMSTVA – DIO PODUZETNIČKOG EKOSUSTAVA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA“ » Pročitajte više…

 2. Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije Charlesa Richarda Planta

  21.11.2022.

  OBAVIJEST
  o javnoj obrani doktorske disertacije

  Na temelju Odluke Sveučilišnog vijeća poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog studija Poduzetništvo i inovativnost (KLASA: 643-03/22-01/4; URBROJ: 2158-60-01-22-63) od 14. studenoga 2022. godine, doktorand poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog studija Poduzetništvo i inovativnost

  Charles Richard Plant
  javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

  „A STAKEHOLDER PERSPECTIVE ON ENTREPRENEURIAL PERFORMANCE AND SUCCESS“ » Pročitajte više…

 3. Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije Jelene Šišare

  21.11.2022.

  OBAVIJEST
  o javnoj obrani doktorske disertacije

  Na temelju Odluke Sveučilišnog vijeća poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog studija Poduzetništvo i inovativnost (KLASA: 643-03/22-01/4; URBROJ: 2158-60-01-22-62) od 14. studenoga 2022. godine, doktorandica poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog studija Poduzetništvo i inovativnost

  Jelena Šišara, univ. spec. oec.
  javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

  „FAKTORI UTJECAJA NA PRISTUP IZVORIMA FINANCIRANJA I USPJEŠNOST MIKRO I MALIH PODUZEĆA“ » Pročitajte više…

 4. 2022 Annual Meeting on the Female Sci-Tech Talent Capacity Building Center

  15.11.2022.

  Our UNESCO Chair in Entrepreneurship Education at the J.J. Strossmayer University in Osijek, Croatia and Slavica Singer, Professor Emerita is participating in the 2022 Annual Meeting on the Female Sci-Tech Talent Capacity Building Center, Beijing, China, on November 17, 2022. » Pročitajte više…

 5. Natječaj za upis 10. generacije poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog studija „PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST“ u akademskoj godini 2022./2023.

  03.11.2022.

  REPUBLIKA HRVATSKA
  SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
  Ekonomski fakultet u Osijeku
  Trg Ljudevita Gaja 7
  31000 Osijek

  raspisuje
  NATJEČAJ

  za upis 10. generacije poslijediplomskog međusveučilišnog interdisciplinarnog studija  „PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST“ u akademskoj godini 2022./2023. za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti (dr.sc.). » Pročitajte više…