Završne prezentacije studenata na predmetu Prezentacijske vještine

16.04.2012.

U subotu 14.04.2012. u sklopu prvog semestra na predmetu Prezentacijske vještine poslijediplomci 15. generacije održali su završne prezentacije. Zadane teme kroz koje su studenti trebali prikazati i primjeniti svoje prezentacijske vještine stečene na ovom kolegiju bile su važnost cjeloživotnog obrazovanja, PSP i Volontiranje.