XIX RENT 2015 konferencija uspješno organizirana – HVALA svima koji su tome doprinijeli

21.12.2015.

440 - RENT 2015Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, UNESCO Katedra za poduzetništvo bila je domaćin XIX RENT konferencije, jednoj od najrenomiranijih istraživačkih konferencija u području poduzetništvo, koja je održana u Zagrebu 19-21.11.2015. godine. Konferenciju uvijek zajednički organiziraju European Council for Small Business i European Institute for Advanced Studies in Management, uz lokalnog organizatora. Voditeljica konferencije bila je prof. dr. sc. Slavica Singer, professor emeritus.

Konferenciju su financijski podržali Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska banka za obnovu I razvoj.

Sudionici su posebno dobro ocijenili radnu atmosferu konferencije kao stimulirajuću za stvaranje novih kontakata u cilju organiziranja istraživačke i edukativne suradnje. Prijem u Tehničkom muzeju, Demonstracijskom kabinetu Nikole Tesle bio je svima zanimljiv, a dobra atmosfera konferencije prenijela se i u neformalnom druženju, čemu je doprinijela i harfistica Doris Karamatić.

U organizaciji konferencije je pored Grazielle Michelante iz EIASM, brojnih recenzenata iz ECSB i EIASM, te naseg sveučilišta, sudjelovao i tim UNESCO Katedre za poduzetništvo: Sanja Pfeifer, Mirna Leko Šimić, Mirela Alpeza, Anamarija Delić, Julia Perić, Marina Jeger, Tihana Koprivnjak, Petra Mezulić, Nataša Šarlija, Sunčica Oberman Peterka, Ljerka Konig Sedlan, naša doktoralna studentica Ljiljana Kukec, te Oto Wilhelm. Kada god je trebalo, dekan fakulteta prof. dr. sc. Vladimir Cini aktivno se uključivao. U svemu tome kreativnost, aktivnost i predanost tima UNESCO Katedre za poduzetništvo bila je okosnica višemjesečnog rada u pripremi konferencije i tokom same konferencije.