Utjecaj efektuacije na razvoj poduzetničkih namjera

26.10.2012.

Marina Jeger, studentica 1. generacije doktorskog studija PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST, održala je jučer (25.10.2012.) na Ekonomskom fakuletu u Osijeku prezentaciju svog istraživačkog problema i dizajna istraživanja teme doktorske disertacije. Prezentacija teme pod radnim naslovom “Utjecaj efektuacije na razvoj poduzetničkih namjera” održana je pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Singer, prof. dr. sc. Sanja Pfeifer i doc. dr. sc. Suncica Oberman Peterka, te doktoralnim studentima i nastavnicima.