Uspješne obrane magistarskih radova

11.04.2011.

Danas (11.04.2011.) su se na Ekonomskom fakultetu u Osijeku održale dvije obrane znanstvenih magistarskih radova. Studenti PSP-a Darko Marković, 3. generacija i Aleksandar Paradinović, 4. generacija su s uspjehom obranili magistarke radove. Darko Marković obranio je rad pod naslovom “Uloga cargo potencijala Zračne luke Osijek u regionalnom razvoju s aspekta malog i srednjeg poduzetništva” dok je  Aleksandar Paradinović obranio rad pod naslovom “Mogućnosti razvoja korporacijskog poduzetništva u HEP – proizvodnji d.o.o.”. Darku i Aleksandru iskrene čestitke!