USASBE Launch!

09.05.2013.

USASBEUSASBE Launch! je inicijativa kojom se potiče, usmjerava i nagrađuje polaznike sveučilišnih preddiplomskih studija širom svijeta, neovisno o njihovom području studija ili studijskom usmjerenju, na slijedeće:
– dizajniranje inovativnih ideja kojima će se utjecati na društveno korisne promjene,
– identifikaciju, testiranje, provjeru pretpostavki vezanih uz privlačenje kupaca kroz primjenu suvremenih aplikacija usmjerenih na rast i razvoj poslovnih aktivnosti, te
– provjeru prihvatljivosti i potencijalnog uspjeha izabranog poslovnog modela na ciljanom tržištu.
Ishodi natjecanja uključuju:
– povećanje i promocija poduzetničkog ponašanja u populaciji preddiplomskih studenata,
– stvaranje globalne mreže mentora za studentske inovatorske timove,
– kataliziranje inovativnih ideja u komercijalno isplative pothvate kojima će se pridonijeti ekonomskom rastu, zapošljavanju i konkurentnosti.

Sudjelovanje u globalnom natjecanju nema uvjetovane formalne procedure prijave ili participacije u troškovima organizacije natjecanja. Zainteresiranim studentima omogućit će se otvoreni pristup virtualnim programima obuke za korištenje određenih alata i procesa osmišljavanja i razvijanja poslovnih modela, kao što su  Alex Bruton-ov model razvijanja ideja,  Steve Blank-ov model poslovnog razvoja,  Alexander Osterwalder-ov model platna strategije, te Eric Ries-ova metodologija pokretanja pothvata bez štetnih dupliciranja troškova ili vremena izvođenja pojedinih aktivnosti. Studenti se u natjecanju angažiraju onoliko koliko žele, a njihov napredak i sugestije u pogledu daljeg razvoja poslovne ideje ili pothvata prati i usmjerava interdisciplinaran tim sastavljen od profesora, poduzetnika i konzultanata.
Za sudionike natjecanja, a posebice za finaliste, predviđen je bogat fond nagrada u obliku besplatnog sudjelovanja u programima vezanim za pokretanje ili razvijanje poslovnog pothvata, pristupa ekspertnim mrežama mentora, inkubatora, konzultanata i  poslovnih anđela.
Za više informacija, ili upita vezanih uz sponzorstva, konzultantske usluge ili ponudu mentorskih usluga studentima koji se uključe u natjecanje obratiti se Dr. Doan Winkel-u na email:  dwinkel@ilstu.edu  ili Michael Issa-u na michael@quipuapps.com.