Tri nove uspješne obrane završnog rada

14.01.2009.

Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Poduzetništvo, danas su (14.01.2009.) studenti 10. generacije, Dario Vuković, Danijela Maravić i Sanjin Hmelik, s uspjehom obranili završne radove. Obranom završnih radova studenti su stekli akademski naziv – sveučilišni specijalist ekonomije (univ.spec.oec.). Uz iskrene čestitke želimo im još puno uspjeha u životu i na poslovnom planu.