Tihana Ivović, sveučilišni specijalist ekonomije

14.07.2009.

Danas (14.07.2009.) je Tihana Ivović, studentica 11. generacije poslijediplomskog specijalističkog studija Poduzetništvo, s uspjehom obranila završni rad pod nazivom: “Poduzetničko ponašanje u uvjetima neizvjesnosti i kompleksnosti kao preduvjet prepoznavanja prilike za poslovni poduhvat” i stekla akademski naziv – sveučilišni specijalist ekonomije (univ.spec.oec.). Rad je obranjen pred stručnim povjerenstvom: prof.dr.sc. Stipan Penavin, predsjednik te prof.dr.sc. Marijan Karić i prof.dr.sc. Željko Turkalj, članovi povjerenstva. Čestitamo!