Sudjelovanje na PODIM konferenciji u Mariboru

01.04.2009.

Ovogodišnja, 29. po redu konferencija o poduzetništvu – PODIM – “The Winning Products” održana je u Mariboru 25. i 26.03.2009. Na konferenciji su sudjelovale  prof. Slavica Singer, Mirela Alpeza i Mirna Balkić s radom pod nazivom “Corporate Entrepreneurship: Is Entrepreneurial Behaviour Possible in a Large Company?”. U sklopu rada opisan je slučaj o poduzetničkom ponašanju zaposlenika Hrvatske pošte d.d. Rad predstavlja daljnje istraživanje na temu koju je Mirna Balkić obradila u svom magistarskom radu na PSP-u, a koji je mentorirala prof. Singer. Na konferenciji je održan i doktoralni seminar na kojem su sudjelovale Julia Perić i Anamarija Delić, te sastanak partnerskih institucija na Tempus projektu ICES, na kojem su se pridružile i prof. Sanja Pfeifer, prof. Marijana Zekić Sušac i prof. Mirna Leko-Šimić.