Stipendije MINGORP-a u suradnji s EFOS-om, specijalističkim studijem Poduzetništvo 2011/12

18.07.2011.

Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Osijeku, poslijediplomskim specijalističkim studijem Poduzetništvo, raspisuje natječaj za sufinanciranje troškova školarina studenata 15. generacije poslijediplomskog specijalističkog studija Poduzetništvo (od 50-80%) ovisno o rangiranju temeljenom na kriterijima za dodjelu stipendija. Školarina za cjelokupni program iznosi 32.000,00 kuna. Natječaj se raspisuje za akademsku godinu 2011/12.

Pravo na molbu za dodjelu stipendije imaju:
• državljani Republike Hrvatske s mjestom prebivališta u jednoj od sljedećih županija: Osječko-baranjska,  Vukovarsko srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska županija
• kandidati koji ne primaju niti jedan drugi oblik financijske potpore ili stipendiju za sufinanciranje troškova školarine ovog studija
• kandidati kojima školarina nije sufinancirana od strane poslodavca

Kriteriji za dodjelu stipendija:
• izvrsnost – kandidati koji su tijekom studija imali veći prosjek ocjena ili bili dodatno nagrađivani
• kandidati kojima je prosjek prihoda po članu obitelji za prethodnu kalendarsku godinu do visine   prihoda po zaposlenom u županiji prebivališta, što se utvrđuje temeljem potvrde o visini dohotka nadležne porezne uprave
•  izvanredne okolnosti
Potrebno je priložiti:
• dokaz o hrvatskom državljanstvu
• potvrdu nadležnog tijela o prebivalištu
• zahtjev uz obrazloženje za dodjelu stipendije
• pisanu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva
• životopis
• diplomu i prijepis ocjena sa završenog studija
• potvrdu porezne uprave o visini dohotka kako je navedeno pod kriterijima za dodjelu stipendija PS Poduzetništvo
• osobnu izjavu kojom kandidat potvrđuje da ne prima niti jedan drugi oblik financijske potpore i da samostalno plaća školarinu

Prijave se podnose do 10.10.2011. godine.

Prijave se podnose poštom ili osobno s naznakom “Za stipendiju” na adresu:

Sveučilište J.J. Strossmayera
Ekonomski fakultet u Osijeku
Poslijediplomski specijalistički studij Poduzetništvo
Gajev trg 7
31000 Osijek

Dokumente nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. Nakon završenog odabira kandidata dokumenti se ne vraćaju.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati.
Za više informacija o stipendijama i studiju obratiti se na:
Mirta Matešić, koordinatorica programa
e-mail: mmatesic@efos.hr
tel. 031 22 44 67
www.pspefos.hr