Stipendije MINGORP-a u suradnji s EFOS-om, poslijediplomskim specijalističkim studijem Poduzetništvo

15.03.2008.

Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Osijeku, poslijediplomskim specijalističkim studijem Poduzetništvo, raspisuje natječaj za dodjelu 10 stipendija u iznosu od 50% cjelokupne školarine za poslijediplomski specijalistički studij Poduzetništvo, za upis u 12. generaciju studenata – upisi u tijeku. Detalje o natječaju pročitajte u opširnije.

Natječaj je raspisan za studente iz sljedećih županija:

• Vukovarsko–srijemska županija: 4 stipendije

• Osječko–baranjska županija: 2 stipendije

• Brodsko–posavska županija: 2 stipendije

• Požeško–slavonska županija: 2 stipendije


Pravo na molbu za dodjelu stipendije imaju oni koji imaju:

• državljanstvo Republike Hrvatske

• završen sveučilišni dodiplomski (četverogodišnji) studij

• prosjek prihoda po članu obitelji za prethodnu kalendarsku godinu do visine prihoda po zaposlenom u Republici Hrvatskoj, što se utvrđuje temeljem potvrde o visini dohotka nadležne porezne uprave

• koji ne primaju niti jedan drugi oblik stipendije

• izvanredne okolnosti

Potrebno je priložiti:

• zahtjev uz obrazloženje za dodjelu stipendije

• životopis

• prijepis ocjena s dodiplomskog studija

• potvrdu porezne uprave o visini dohotka kako je navedeno pod pravima za dodjelu stipendija PS Poduzetništvo

• osobnu izjavu kojom kandidat potvrđuje da ne prima niti jedan drugi oblik novčane potpore

Prednost pri donošenju odluke o dodjeli stipendije imat će:

• kandidati, koji su tijekom dodiplomskog studija imali veći prosjek ocjena ili bili

dodatno nagrađivani

• nezaposleni
Rok za podnošenje prijava je 04. travanj 2008. godine.
Prijave se podnose poštom ili osobno Ekonomskom fakultetu u Osijeku, poslijediplomskom specijalističkom studiju Poduzetništvo, Gajev trg 7, 31000 Osijek s naznakom “Za stipendiju”. Sve potrebne preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. Nakon završenog odabira kandidata dokumenti se ne vraćaju. Originalni dokumenti bit će traženi samo od kandidata nakon konačnog odabira istih.