Stipendije MINGORP-a u suradnji s EFOS-om i specijalističkim studijem Poduzetništvo

16.01.2009.

Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Osijeku, poslijediplomskim specijalističkim studijem Poduzetništvo, raspisuje natječaj za dodjelu 10 stipendija u ukupnom iznosu od 175.000,00 kn za sufinanciranje školarina studentima poslijediplomskog specijalističkog studija Poduzetništvo, za upis u 13. generaciju studenata, školska godina 2008/09 – upisi u tijeku. Detalje o natječaju pročitajte u opširnije.

Natječaj je raspisan za studente iz sljedećih županija:

• Osječko–baranjska županija: 2 stipendije
• Vukovarsko–srijemska županija: 2 stipendije
• Požeško–slavonska županija: 2 stipendije
• Brodsko–posavska županija: 2 stipendije
• Virovitičko–podravska županija: 2 stipendije

Pravo na molbu za dodjelu stipendije imaju oni koji imaju:
• državljanstvo Republike Hrvatske
• završen sveučilišni dodiplomski (četverogodišnji) studij
• prosjek prihoda po članu obitelji za prethodnu kalendarsku godinu do visine prihoda po zaposlenom u Republici Hrvatskoj, što se utvrđuje temeljem potvrde o visini dohotka nadležne porezne uprave
• koji ne primaju niti jedan drugi oblik stipendije
• izvanredne okolnosti

Kriteriji za dodjelu stipendija:
• izvrsnost – kandidati koji su tijekom dodiplomskog studija imali veći prosjek ocjena ili bili dodatno nagrađivani
• zaposlenost u malim i srednjim poduzećima
• socijalni kriterij i kriterij primanja

Potrebno je priložiti:
• zahtjev uz obrazloženje za dodjelu stipendije
• životopis
• prijepis ocjena s dodiplomskog studija
• potvrdu porezne uprave o visini dohotka kako je navedeno pod pravima za dodjelu stipendija PS Poduzetništvo
• dokaz o zaposlenosti u malom ili srednjem poduzeću
• osobnu izjavu kojom kandidat potvrđuje da ne prima niti jedan drugi oblik novčane potpore

Rok za podnošenje prijava:
Prijave se podnose počevši od 10. prosinca 2008. godine do zaključno 05. veljače 2009. godine. Prijave se podnose poštom ili osobno s naznakom “Za stipendiju” na adresu:

Sveučilište J.J. Strossmayera
Ekonomski fakultet u Osijeku
Poslijediplomski specijalistički studij Poduzetništvo
Gajev trg 7
31000 Osijek

Sve potrebne preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. Nakon završenog odabira kandidata dokumenti se ne vraćaju. Originalni dokumenti bit će traženi samo od kandidata nakon konačnog odabira istih.
Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 6 mjeseci.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati.