Snežana Janeska – nova magistra!

29.05.2007.

Snežana Janeska, studentica VI. generacije, nova je magistra. Uspješno je obranila magistarski rad pod nazivom “Postavljanje poduzetničke strategije samofinanciranja neprofitne organizacije“. Magistarski rad obranjen je pred komisijom; prof.dr.sc. Marcel Meler – mentor te prof.dr.sc. Mirna Leko-Šimić i doc.dr.sc. Stipan Penavin, članovi povjerenstva. Čestitamo!