Seminar IMTA Research and Publishing Module

24.02.2011.

U periodu od 31.01.-02.02.2011., na bledskoj poslovnoj školi IEDC održan je 1. dio seminara IMTA Research and Publishing Module, na kojem su sudjelovale dr.sc. Mirela Alpeza i doc.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka. Cilj seminara je osposobiti polaznike za pisanje znanstvenih radova i pomoći pri pronalasku relevantnog znanstvenog časopisa, u kojem bi rad mogao biti objavljen. Drugi dio seminara održat će se 20. i 21.06.2011.g., do kada polaznici moraju predati gotove prijedloge vlastitih znanstvenih istraživanja.