Razvoj znanstvenih parkova u Osijeku i Mariboru

04.07.2008.

Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 03.07.2008. održan je okrugli stol na temu “Razvoj znanstvenih parkova u Osijeku i Mariboru” u sklopu projekta “Konceptualni okvir pokretanja znanstvenih parkova u Mariboru i Osijeku”. Na okruglom stolu su predstavnici lokalnih uprava, poslovnog sektora i sveučilišta razgovarali o značaju znanstvenih parkova za povezivanje istraživačkih kapaciteta, poslovne zajednice i lokalnih uprava sa ciljem inovativnog razvoja istočne Hrvatske. Projekt “Konceptualni okvir pokretanja znanstvenih parkova u Mariboru i Osijeku” sufinancira Europska unija, a implementira ga Ekonomski fakultet u Osijeku u sklopu Inicijative zajednice INTERREG III A, programa za susjedstvo Slovenija-Mađarska-Hrvatska. Više o projektu možete saznati na www.scipark-osijek.org .