Promovirani novi magistri

30.10.2006.

Na ekonomskom fakultetu u Osijeku, održana je četvrta promocija magistara znanosti iz poduzetništva, koja je ujedno imala internacionalni predznak jer su promovirane tri studentice iz Makedonije. Promovirani studenti su: Petra Brljafa Tomčić, Aleksandra Cibreva, Sunčana Čorić Dundović, Nataša Dimovska, Ljiljana Dragišić, Ljubica Hristovska, Domagoj Karačić, Maja Karić, Željko Klepo, Anamarija Mandić, Dalibor Pudić, Sandra Senčar, Milena Škoro, Antonija Vujnović Matić, Jelena Verner Legčević i Mirna Weiss. Gost promocije bio je Goran Radman, član nacionalnog vijeća za konkurentnost i predsjednik Microsoft Corp. za jugoistočnu Europu, a glazbeni dio svečanosti upotpunio je dječji zbor Zumbići. PS Poduzetništvo zahvaljuje svima koji su pomogli u organizaciji svečane promocije magistara, a posebno prof.dr.sc. Marcel Meleru. U fotogaleriji prenosimo dio atmosfere sa svečanosti.