Prezentacije istraživačkih problema doktorskih studenata

28.06.2018.

U petak, 29.6.2018. u 14.00 (dvorana će biti naknadno određena) odrzat ce se dvije prezentacije istrazivackih problema:

Tihana Koprivnjak – orijentacioni naziv doktorske disertacije: “Pretpostavke i modeli procesa internacionalizacije malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj”
Ana Bilandžić – orijentacioni naziv doktorske disertacije: „Predicting growth of SMEs through firm-specific and macroeconomic variables”
U očekivanju zanimljivih istrazivackih problema i dobre rasprave,

Slavica Singer