Prezentacija TEMPUS projekta

20.10.2009.

U petak, u Vijećnici Ekonomskog fakulteta u Osijeku (Gajev trg 7, 2. kat.), 23. listopada 2009. godine u 12.00 h održat će se prezentacija dvogodišnjeg  rada na TEMPUS projektu International Centre for Entrepreneurial Studies. Na prezentaciji će biti predstavljeno:
– pokretanje međusveučilisnog i interdisciplinarnog doktorskog studija PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST, u čijem izvođenju sudjeluju: Sveučiliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Turku School of Economics, Finska; Universitaet Klagenfurt, Austrija, Univerza v Mariboru, Slovenija i Durham University, UK
– pokretanje virtualne učeće platforme (Virtual Learning Platform) koja ce podržavati rad na doktorskom studiju prvenstveno, ali i sve poduzetničke studije (od specijalističkog do preddiplomskog) – razvijeno u suradnji s Microsoftom, koji je partner na projektu
– pokretanje Međunarodnog centra za poduzetničke studije
Na prezentaciji će sudjelovati predstavnici svih partnera na projektu.