Predbilježbe za upis u novu 15. generaciju PSP-a

25.02.2011.

U tijeku su predbilježbe za upis u 15. generaciju (odnosno 6. Bolonjsku generaciju poslijediplomskog specijalističkog) studija PODUZETNIŠTVO. Za prijave do 10.05.2011. odobravamo 5% popusta na školarinu. Sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu dobiti na telefonima 031 224-467, 031 224-438 ili na e-mail psp@psp.efos.hr.