Predavanja na doktorskom studiju

23.09.2011.

Prošlog tjedna (15-16.09.2011.) na doktorskom studiju “Poduzetništvo i inovativnost” prof. Pasi Malinen (University of Turku) održao je predavanja izbornog kolegija “Business Development Laboratory: Turning Ideas into Business”. Prvi semestar završava predavanjem obaveznog predmeta prof. Antti Paasia (University of Turku) i prof. Mirne Leko Šimić (Ekonomski fakultet u Osijeku) “Innovation and Entrepreneurship” koje će se održati od 22-24.09.2011. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.