Poziv na sudjelovanje u istraživanju GUESSS

09.03.2021.

GUESSSEkonomski fakultet u Osijeku partner je u velikom, međunarodnom istraživanju GUESSS, kojim se ispituju poduzetničke sklonosti, znanja i vještine studentske populacije. Projekt u Hrvatskoj  koordinira Sveučilište u Zadru. U projektu sudjeluje preko 50 zemalja s preko 1000 visokoškolskih ustanova, a Hrvatska je jedna od njih.

Više o GUESSS projektu možete pronaći na: https://www.guesssurvey.org/

Vaše sudjelovanje je iznimno važno, budući da će se uspoređivati poduzetničke sklonosti studenata između različitih visokoškolskih ustanova i različitih zemalja.

Molimo Vas da izdvojite 10-15 minuta svog vremena i popunite anketu, kojoj možete pristupiti na sljedećoj poveznici: https://tinyurl.com/g21-croatia

Unaprijed zahvaljujemo na vašem sudjelovanju!

U slučaju dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte, putem nacionalnog koordinatora ili koordinatora s naše institucije:

Borna Buljan, mag. oec.
Koordinator GUESSS 2021 projekta za Republiku Hrvatsku
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru
Mail: bbuljan@unizd.hr

Prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka
Prodekanica za nastavu Ekonomskog fakulteta u Osijeku
Međunarodni centar za poduzetničke studije (ICES)
Mail: suncica@efos.hr